Skip to main content

Rada Dydaktyczna – posiedzenia

Posiedzenia Rady Dydaktycznej w 2023 r:

  • 31 stycznia
  • 28 lutego
  • 28 marca
  • 25 kwietnia
  • 30 maja
  • 27 czerwca
  • 26 września
  • 31 października
  •  28 listopada