Skip to main content

USTAWA 2.0

1 października weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze akademickiej.

Rozporządzenia:


 


Ważne strony:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip/

 

Komunikaty ze strony Konstytucja dla Nauki:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zniesienie-minimum-kadrowego-informacje-o-prowadzeniu-zajec

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/praca-nauczycieli-akademickich-jest-praca-tworcza-informacje-o-kosztach-uzyskania-przychodu

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/nowe-rozporzadzenie-ws-dyscyplin-to-rzetelna-ocena-badan-naukowych

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/projekt-nowego-algorytmu-napisany-ze-srodowiskiem-akademickim-od-dzisiaj-w-konsultacjach