Skip to main content

Cytowania i Impact Factory

ISI Web of Science 1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

 

Scopus 2) Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

Wejdź na stronę: https://www.scopus.com/

Master Journal Listhttps://mjl.clarivate.com/home
 
 
3) European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych.

https://dbh.nsd.uib.no/


enlightened Podstawowa zasada – ERIH PLUS nie indeksuje czasopism, które istnieją krócej niż 2 lata.

 1. Czasopismo musi mieć ustaloną i opisaną na stronie www procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne dokonywane przez niezależnych ekspertów).
 2. Komitet redakcyjny musi być wymieniony wraz z podaniem afiliacji wszystkich członków (uniwersyty, niezależne instytuty badawcze).
 3. Czasopismo musi posiadać ważny numer ISSN.
 4. Wszystkie oryginalne artykuły muszą zawierać streszczenia w języku angielskim (lub innym przyjętym w danej dyscyplinie). Abstrakty powinny być dostępne online.
 5. ERIH PLUS wymaga informacji o afiliacji autora i wszystkich jego artykułów z ostatnich 2 lat. Zachęca również do podawania adresu mailowego lub pocztowego autorów.
 6. Nie więcej niż 2/3 autorów może pochodzić z tej samej instytucji. Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane w ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę 2 ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).
   

Klasyfikacja czasopism w ERIH PLUS:

 • Czasopismo jest międzynarodowe (a dokładniej: międzynarodowe jest autorstwo), gdy mniej niż dwie trzecie autorów publikujących w czasopiśmie jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest krajowe, gdy więcej niż 2⁄3 autorów jest z tego samego kraju.
 • Czasopismo jest lokalne, gdy więcej niż 2⁄3 autorów pochodzi z tej samej instytucji.

Zgłoś czasopismo do ERIH PLUS.

Przydatne linki: