Skip to main content

Przydatne informacje


Do ewaluacji 2022:


Pliki do pobrania – https://orient.uw.edu.pl/pliki-do-pobrania/

m.in.:

 • Konferencje – wytyczne
  (preliminarz, formularz wynajmu sali, Wi-Fi, domena)

 • Hotele, zgłoszenia przyjazdu
  (formularze zgłoszeń, obiekty)

 • Formularze Biura Spraw Pracowniczych
  (do zatrudnienia, kwestionariusz osobowy)

 • Formularze Biura Spraw Socjalnych
  (gruszowe, elektroniczne wnioski o dofinansowanie wczasów pod grusza/ zakwaterowanie w DPN, pożyczki)

 • Dofinansowanie zakupu okularówzarządzenie ZARZĄDZENIE NR 131 REKTORA UW z dnia 18 listopada 2022
  Pracownikom, którzy mają stwierdzoną przez lekarza medycyny pracy konieczność pracy w okularach korekcyjnych oraz wykonują pracę przed monitorem komputera co najmniej 4 godziny dziennie, raz na 4 lata przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych w wysokości 500 zł.

  Do Sekcji Finansowej należy dostarczyć fakturę wystawioną na dane imienne pracownika. Fakturę należy opisać na odwrocie (np. „Okulary korekcyjne / soczewki kontaktowe niezbędne do pracy przy komputerze. Zapłacono prywatną kartą, proszę o zwrot na moje konto – imię i nazwisko” + podpis). Dokument wraz z potwierdzeniem zapłaty (jeśli płatność była kartą płatniczą) oraz oryginalnym zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o konieczności noszenia okularów korekcyjnych, należy dostarczyć do Sekcji Finansowej osobiście lub zostawić w skrzynce na portierni. Ważne, aby zaświadczenie dotyczące konieczności noszenia okularów nie było starsze niż pół roku przed wystawieniem faktury przez optyka. Refundacja nastąpi w ciągu 6 miesięcy od wystawienia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się później na zakup okularów niż pół roku, należy jeszcze raz udać się do lekarza medycyny pracy po zaświadczenie.

 • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa