Skip to main content

Regulamin Wydziału Orientalistycznego

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Wydziału Orientalistycznego

Zobacz więcej na stronie monitor.uw.edu.pl