Skip to main content

Wydawnictwa WO

Pełnomocnik Dziekana ds. publikacji

dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
i.nawrocka@uw.edu.pl

Czasopisma i serie wydawnicze publikowane przez Studium Europy Wschodniej:

„Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”

Bibliografia Europy Wschodniej (Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja)

„Przegląd Wschodni”

„Pro Georgia”

„Informator Wschodni”

„Biblioteka Obozu”

seria BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS

ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 2133, II p.
tel. 022 55 40 723 | wydawnictwa.studium@uw.edu.pl