DAINA: polsko-litewskie projekty badawcze

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r. Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r. Ostateczne warunki konkursu DAINA zostaną uchwalone oraz ogłoszone we wrześniu 2017 […]

MFA Scholarships – izraelskie stypendia naukowe

Deadline: 30 listopada 2017 r. Do 30 listopada będzie trwał nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu w roku akademickim 2018/2019. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego. W ramach konkursu przyznane zostanie: stypendia specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy […]

Dla pracowników: Konkurs NCN MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem […]

Konkurs na pracę doktorską Narodowego Centrum Kultury – rusza nabór!

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Nabór prac rusza 5 lipca i potrwa do 31 sierpnia br. W tegorocznym Konkursie mogą wziąć udział prace obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prace nadesłane na Konkurs ocenią zaproszeni eksperci — przedstawiciele Rady Programowej […]

Program „DIALOG” MNiSW

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł. Terminy: Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r. Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa” […]

Nabór wniosków do NPRH – Uniwersalia

Do 4 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia. Do konkursu można zgłaszać projekty, które są nie dłuższe niż 60 miesięcy. Nabór wniosków prowadzony będzie w dwóch modułach. Moduł 2.1 – Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, […]

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/2018

Do 15 października 2017 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski do MNiSW o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł. Zasady przyznawania stypendiów ministra regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i […]

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2017/2018

Do 15 października 2017 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski w MNiSW o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 84 stypendia. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł. Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra […]