WAKACYJNE INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE – LIPIEC 2018

Chcesz poznać rzadki język obcy? Chcesz się porozumieć ze znajomymi z dalekich krajów? 30 języków – w tym najważniejsze języki pozaeuropejskie – na kursach Szkoły Języków Wschodnich. Specjaliści nauczą cię komunikacji na dowolnym poziomie. Wakacyjne_Kursy_Językowe 2018 – oferta [pdf]   SKUTECZNOŚĆ Staramy się na zajęciach stworzyć przyjazną atmosferę, lecz jednocześnie lektorzy są wymagający i motywują […]

Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

Termin składania dokumentów upływa 10 września Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów” jest skierowany do doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na drugim roku studiów. Stypendyści przez dwa lata będą otrzymywać po 2 tys. zł miesięcznie. Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Przez dwa lata […]

MINIATURA – „małe granty” na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje dla osób posiadających stopień naukowy doktora

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję […]

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Do 1 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany […]

NCN – ogłoszenie konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10

Termin składania wniosków: 10 września w BOB, 17 września w NCN Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Badania […]

RODO – konkursy i konferencje – obowiązki informacyjne

W związku z organizowaniem przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego licznych konkursów oraz konferencji, uprzejmie przypominam o spełnieniu tzw. obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 24 – ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 […]

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Zaproszenie do zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swej struktury Zgłoszenie należy wysłać do dnia 5 listopada 2018 r. na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP) Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Zgłoszenie Dioscuri„. O programie Formularz rejestracyjny Niniejsze ogłoszenie ma […]

NCN: Pierwsza edycja konkursu Sheng – polsko-chińskie projekty badawcze

Termin składania wniosków upływa 17 września w NCN Ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację przez polskie zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze Na podstawie art. 18 pkt 4, w związku z art. 20 ust.1 pkt 1 lit. b) i art. 20 […]

DUN – Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019. Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, […]

Program „DIALOG” – m.in. „Humanistyka dla rozwoju”

Nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r. Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa” „Nauka dla innowacyjności” „Humanistyka dla rozwoju” Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań […]

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Słowacja

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i ze Słowacji. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy […]

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Austria

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i ze Słowacji. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy […]

NAWA: Wymiana bilateralna naukowców Polska-Niemcy

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem konkursu jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, […]

Horyzont 2020 – jak znaleźć projekt dla siebie i złożyć wniosek krok po kroku

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Biuro Obsługi Badań instrukcją wyszukiwania projektów w ramach programu Horyzont 2020 http://rpk-centrum.uw.edu.pl/skladanie-wnioskow/ Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie http://bob-epb.uw.edu.pl/h2020-od-wniosku-do-projektu/ Mobilność naukowa i edukacyjna na UW ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Baza ofert Euraxess | Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ​​​| Europejska Karta Naukowca i Kodeks​ | Biuro Obsługi Badań​ | ​Biuro Współpracy z Zagranicą​ |​ Biuro Wspomagania Rozwoju UW | Wymiana […]