Skip to main content

Postępowania habilitacyjne

Jacek Woźniak

Skład Komisji Habilitacyjnej

Przewodnicząca: prof. dr hab. Lidia Sudyka – Uniwersytet Jagielloński
Sekretarz: dr hab. Agata Barej a-Starzyńska – Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Sachse – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Sven Sellmer – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie:
prof. dr hab. Marek Mejor – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Paweł Saj dek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Marcin Jacoby
Beata Wójtowicz

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodniczący:  prof. dr hab. Wojciech Chlebda
sekretarz:          dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
recenzenci:       prof. dr hab. Nina Pawlak
prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak
dr hab. Mirosława Pohajecka
członkowie:      prof. dr hab. Marek Stachowski
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW

Andrzej Drozd
Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:  prof. dr hab. Jacek Sobczak
sekretarz:              prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
recenzenci:           dr hab. Agata Nalborczyk
                               dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM
                               prof. prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
członkowie:          prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
                               dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym:

Marcin Grodzki
Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:  prof. dr hab. Henryk Jankowski
sekretarz:              dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:           prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
                               prof. dr hab. Jerzy Hauziński
                                dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW
członkowie:           prof. dr hab. Bogusław Zieliński
                                dr hab. Przemysław Turek
Agata Bareja-Starzyńska

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:     prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
sekretarz:                 dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:              prof. dr hab. Henryk Jankowski
prof. dr hab. Marek Stachowski
prof. dr Vladimir Uspenskiy
członkowie:             prof. dr hab. Alfred F. Majewicz
prof. dr hab. Tadeusz Majda


Postępowania zakończone:

********************
Ewa Kalinowska

Skład Komisji Habilitacyjnej:

przewodniczący:  prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
sekretarz:            dr hab. Marek Baraniak
recenzenci:          prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
dr hab. Izabella Zatorska, prof. UW
dr hab. Magdalena Zdrada-Cok
członkowie:          prof. dr hab. Ewa Łukaszyk
prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

********************

Michał Moch

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:   prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
sekretarz:             dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:           prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer
prof. dr hab. Janusz Danecki
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
członkowie:          dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ
dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW

Protokół Komisji Habilitacyjnej, powołanej dnia 8 maja 2018 r. do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych W dyscyplinie „literaturoznawstwo” dr. Michałowi Mochowi

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych W dyscyplinie „literaturoznawstwo” dr. Michałowi Mochowi