Postępowania habilitacyjne

********************
Andrzej Drozd
Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:         prof. dr hab. Jacek Sobczak
sekretarz:                    prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
recenzenci:                 dr hab. Agata Nalborczyk
                                   dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM
                                   prof. prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
członkowie:                prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
                                   dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW
********************
Ewa Kalinowska
********************

Michał Moch

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:   prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
sekretarz:             dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:           prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer
                             prof. dr hab. Janusz Danecki
                             ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
członkowie:          dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ
                             dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW

********************

Marcin Grodzki

Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:         prof. dr hab. Henryk Jankowski
sekretarz:                    dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:                 prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
                                   prof. dr hab. Jerzy Hauziński
                                   dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW
członkowie:                prof. dr hab. Bogusław Zieliński
                                   dr hab. Przemysław Turek

********************

Agata Bareja-Starzyńska

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:         prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
sekretarz:                    dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:                 prof. dr hab. Henryk Jankowski
                                   prof. dr hab. Marek Stachowski
                                   prof. dr Vladimir Uspenskiy
członkowie:                prof. dr hab. Alfred F. Majewicz
                                   prof. dr hab. Tadeusz Majda

********************