Postępowania habilitacyjne

********************
Beata Wójtowicz

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodniczący:  prof. dr hab. Wojciech Chlebda
sekretarz:              dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
recenzenci:           prof. dr hab. Nina Pawlak
prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak
dr hab. Mirosława Pohajecka
członkowie:          prof. dr hab. Marek Stachowski
dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW

********************
Andrzej Drozd
Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:     prof. dr hab. Jacek Sobczak
sekretarz:               prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
recenzenci:            dr hab. Agata Nalborczyk
                              dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM
                              prof. prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz
członkowie:            prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
                              dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW
********************
Ewa Kalinowska

Skład Komisji Habilitacyjnej:

przewodniczący:  prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
sekretarz:            dr hab. Marek Baraniak
recenzenci:          prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
                            dr hab. Izabella Zatorska, prof. UW
                            dr hab. Magdalena Zdrada-Cok
członkowie:          prof. dr hab. Ewa Łukaszyk
                            prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

********************

Marcin Grodzki

Skład Komisji Habilitacyjnej
przewodniczący:         prof. dr hab. Henryk Jankowski
sekretarz:                    dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:                 prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
                                   prof. dr hab. Jerzy Hauziński
                                   dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW
członkowie:                prof. dr hab. Bogusław Zieliński
                                   dr hab. Przemysław Turek

********************

Agata Bareja-Starzyńska

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:         prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
sekretarz:                    dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:                 prof. dr hab. Henryk Jankowski
                                   prof. dr hab. Marek Stachowski
                                   prof. dr Vladimir Uspenskiy
członkowie:                prof. dr hab. Alfred F. Majewicz
                                   prof. dr hab. Tadeusz Majda

 


Postępowania zakończone:

Michał Moch

Skład Komisji Habilitacyjnej

przewodnicząca:   prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska
sekretarz:             dr hab. Agata Nalborczyk
recenzenci:           prof. dr hab. Hassan Ali Jamsheer
prof. dr hab. Janusz Danecki
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak
członkowie:          dr hab. Izabela Kończak, prof. UŁ
dr hab. Anna Paulina Lewicka, prof. UW

Protokół Komisji Habilitacyjnej, powołanej dnia 8 maja 2018 r. do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych W dyscyplinie „literaturoznawstwo” dr. Michałowi Mochowi

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych W dyscyplinie „literaturoznawstwo” dr. Michałowi Mochowi