Skip to main content

Aktualności

Dodatkowy konkurs na wyjazdy dla pracowników w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

STT

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ_ 

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Dodatkowy konkurs na wyjazdy dla pracowników w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”