Skip to main content

Aktualności

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Została wznowiona kolejna tura rekrutacji do II edycji Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkich wyjazdach zagranicznych.

Program PROM ma na celu podnoszenie kompetencji młodej kadry naukowej UW w dziedzinie prowadzenia międzynarodowych badań. Doktoranci i doktorantki UW oraz młoda kadra naukowa UW (poniżej 40 r.ż.) otrzyma pełne finansowanie krótkiego wyjazdu do wybranego ośrodka.

Celem wyjazdu może być:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego;
  • udział w szkole letniej;
  • odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego;
  • udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.

W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w Szanghaju oraz w stażach badawczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej!

Wyjazdy mogą trwać 7, 14, 21 lub 30 dni. Stypendyści otrzymają zryczałtowane finansowanie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem, zgodnie z Regulaminem NAWA dotyczącym Programu PROM. W ramach programu zostaną również pokryte rzeczywiste koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów etc. dla wybranych kandydatów. Maksymalna opłata może wynieść aż 11 000 zł.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja w trybie ciągłym przeznaczona dla doktorantów i doktorantek UW. Pytania dotyczące Programu oraz dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl. 

Wyjazdy należy zrealizować do 31 marca 2023 r. Zachęcamy do aplikowania!

Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej