Skip to main content

Aktualności

Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

Wszystkie osoby, które ze względu na trudności wynikające z sytuacji zdrowotnej potrzebują rozwiązań wspierających podczas studiów zachęcamy do bieżącego zgłaszania potrzeby ich uzyskania w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON).

Wnioski dotyczące urlopów zdrowotnych złożone po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnych będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów § 43 ust. 3 Regulaminu Studiów, w szczególności będą podlegać analizie pod kątem niemożności wcześniejszego zgłoszenia trudności.

Sposób ubiegania się o Urlop Zdrowotny:

  • Złóż wniosek o urlop zdrowotny wybierając odpowiedni formularz w module wnioski w USOSweb-ie.
  • Zarejestruj się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
  • Wypełnij formularz z linku poniżej, czekaj na kontakt konsultanta BON
    https://bon.uw.edu.pl/wnioski/formularz-rejestracyjny-dla-osob-ubiegajacych-sie-o-pomoc-bon/
  • Przygotuj dokumentację wskazującą na zdrowotny kontekst i czas występowania trudności zdrowotnych. Treść rekomendacji jest przesyłana przez BON do KJD i udostępniana do wiadomości wnioskującego.

Rozstrzygnięcie jest wydawane przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej po otrzymaniu rekomendacji BON.

Więcej (w formacie pdf):