Skip to main content

Aktualności

PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW (SMT) I PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW (SMTA) UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO   

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały opublikowane zasady długoterminowych praktyk  Erasmus+ (SMT, STA), trwających powyżej 2 miesięcy: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/02/AAA_2022_SMT_SMTA_ZASADY-kwalifikacji.pdf

Zasady te obowiązywać będą dla wyjazdów realizowanych aż do 31.07.2024 r., czyli do końca obecnego roku akademickiego oraz w roku akademickim 2023/24. Praktyki długoterminowe można realizować również poza Europą, w krajach całego świata. Pytania dot. praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 068).

PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW (SMT) I PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW (SMTA) UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO