Skip to main content

Aktualności

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową pt. „X Spotkanie o Sztuce Orientu. Sztuka Buddyjska”.

Zaproszenie na „X Spotkanie o Sztuce Orientu. Sztuka Buddyjska”, organizowane przez Pracownię Studiów nad Buddyzmem WO UW oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, we współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października 2023 w siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Skierowana jest do orientalistów i historyków sztuki, muzealników i konserwatorów dzieł sztuki, kulturoznawców i etnologów.

Celem „X Spotkania o Sztuce Orientu” jest ukazanie różnorodności form artystycznych sztuki buddyjskiej i ich ochrony. Dzięki konferencji uczestnicy będą mogli pogłębić znajomość historii sztuki buddyjskiej i poznać kolekcje muzealne w kraju.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: warsaw@world-art.pl

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową pt. „X Spotkanie o Sztuce Orientu. Sztuka Buddyjska”.