Skip to main content

Aktualności

Międzynarodowa konferencja ” Heaven and Hell and What Lies Between: Representing the Afterlife from Central Asia to the Himalayas” SEECHAC

Serdecznie zapraszamy na konferencję ” Heaven and Hell and What Lies Between: Representing the Afterlife from Central Asia to the Himalayas” organizowaną w dn. 13-14.11.23 przez Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej naszego wydziału we współpracy z SEECHAC i Wydziałem Dziennikarstwa i Bibliologii UW.

W konferencji wezmą udział znakomici badacze Azji i historycy sztuki.