Skip to main content

Aktualności

2024/2025 Huayu Enrichment Scholarship – kursy języka mandaryńskiego w akredytowanych centrach językowych na Tajwanie

2024/2025 MOE Huayu Enrichment Scholarship umożliwia wyróżniającym się studentom odbycie kursów języka mandaryńskiego w akredytowanych centrach językowych na Tajwanie. Program ma na celu rozwój umiejętności językowych, wiedzy kulturowej oraz promocję międzynarodowych przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login (Naukowcy > Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Należy podać następujące informacje:

 1. Wnioskodawca, np.: Osoba do kontaktu w jednostce polskiej, która może potwierdzić status wnioskodawcy, może być pracownikiem Biura Spraw Studenckich uczelni (sekcja zagraniczna lub inne).
 2. Ośrodek goszczący, np.:
  • Cel pobytu: odbycie studiów częściowych (w tym językowych);
  • Temat badawczy pobytu: study plan oraz list motywacyjny.
 3. Harmonogram pobytu, np.:
  • W przypadku odbycia sześciomiesięcznego zakres może trwać od 01.09.2024 do 28.02.2025.
  • W przypadku odbycia dziewięciomiesięcznego zakres może trwać od 01.09.2024 do 31.05.2025.
 4. Załączniki (studenci), np.:
  • Zgłoszenie uczelni wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów;
  • CV studenta z uwzględnieniem szczegółowych osiągnięć
  • Opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej

Termin składania wniosków do Działu Edukacji Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce upływa 29 lutego 2024 r.

Więcej na stronie: https://www.taiwanembassy.org/pl_pl/post/8096.html