Skip to main content

Aktualności

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+ trwa od 20 lutego do 4 marca. 

Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów:

  1. średnia ocen co najmniej 3,49
  2. znajomość języka obcego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie z wymogami danej uczelni) oraz dokument to potwierdzający
  3. dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie;
  4. pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o wyjazd na Erasmusa po raz pierwszy;
  5. w kwalifikacji nie mogą brać udziału studenci, dla których semestr letni 2023/24 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia;
  6. stypendium może być przyznane na maksymalnie 5 miesięcy (również przy mobilnościach rocznych).

Rekrutacja studentów na Wydziale Orientalistycznym odbywa się w systemie USOSweb. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 powinny zostać przesłane na adres mailowy koordynatora mobilności. 

Po zakończonej rekrutacji w systemie studenci uzupełniają i zatwierdzają formularz wyjazdowy. Po sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych przez studenta koordynator zatwierdza formularz. Studenci drukują zatwierdzony formularz, podpisują go i dostarczają do koordynatora mobilności. Koordynator przekazuje podpisany wniosek do BWZ.

Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego.

Miesięczna wysokość stypendium w roku akademickim 2024/25 wynosi:

  • a. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy;
  • b. 670 euro – Wielka Brytania;
  • c. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z ogólnymi zasadami kwalifikacji:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Wszelkich informacji na temat rekrutacji na Wydziale Orientalistycznym udziela koordynatorka ds. mobilności, dr hab. Izabela Will