Skip to main content

Aktualności

Godziny dziekańskie 27 marca 2024 od 13:00

Kierownik Jednostki Dydaktycznej w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Orientalistycznego na wniosek Rady Samorządu Studentów WO UW ogłasza 27 marca 2024 od godziny 13.00  godziny dziekańskie na Wydziale Orientalistycznym.
Przedmioty typu OGUN i lektoraty oraz WF Studenci realizują zgodnie z decyzjami jednostek prowadzących te zajęcia.