Skip to main content

Aktualności

Pełnomocnik Rektora ds. różnorodności kulturowej

Szanowni Państwo,

decyzją Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. różnorodności kulturowej, na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) powołuje się na okres kadencji 2024-2028 dr Nagmeldina Karamallę-Gaiballę z Wydziału Orientalistycznego UW.

Nagmeldin Karamalla