Skip to main content

Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne: 16 maja o godz. 17.00 Adam Nieuważny wygłosi wykład „Egipska okupacja Hareru w latach 1875-1885 w świetle rejestrów sądowych z epoki”.

Link do spotkania:  https://meet.google.com/rin-pgje-chw

Abstrakt:

Prawie dziesięć lat egipskiej okupacji i administracji Hareru (październik 1875 – maj 1885) miało znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców miasta i terenów je otaczających, począwszy od lokalnych elit władzy po ludność zamieszkującą niewielkie osady w regionie. Rejestry sądowe z tego okresu są właściwie niezbadanym dotąd źródłem informacji na temat relacji żołnierzy egipskiego garnizonu okupacyjnego i egipskiej administracji miasta ze społecznością podbitych terenów. Na seminarium przedstawione zostaną dotychczasowe ustalenia i hipotezy wynikające z badania i pracy nad edycją tekstu czterech rejestrów sądowych z okresu egipskiej okupacji Hareru zawierających zapisy z lat 1878-1885.

O sobie:

Adam Nieuważny – absolwent arabistyki UW, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. W ramach projektu doktorskiego przygotowuje edycję tekstu arabskiego i przekład na język angielski arabskojęzycznych rejestrów sądowych z okresu egipskiej okupacji Hareru w celu udostępnienia szerszemu gronu badaczy tego cennego źródła do historii miasta.