Skip to main content

Aktualności

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2024/25

Rejestracja na zajęcia kierunkowe, OW, Wstępy do badań (w USOSweb) rozpocznie się:

I tura: 4 czerwca o godzinie 21:00 (kończy 30.06.2024 r. o godz. 23:59)

II tura: 10 września o godzinie 21:00 (kończy 25.10.2024 r. o godz. 23:59)

Rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 03.06.2024 r. – 30.06.2024 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 03.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 04.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 06.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 09.09.2024 r. – 25.10.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 25.10.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od dnia 1.10.2024 r

Od 09.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 10.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 12.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.