Skip to main content

Aktualności

Długoterminowe praktyki Erasmus+  czerwiec- wrzesień 2023/24 oraz 2024/25.

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-przyszlych-absolwentow-praktyki-2024-2025/ zostały opublikowane zasady realizacji długoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE, stowarzyszonych z Programem oraz niestowarzyszonych z Programem czerwiec-wrzesień R.A 2023/2024; październik-lipiec R.A. 2024/25. Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 13.06.2024 r do 31.07.2025 r.  

Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego konkursu:

  1. Wyższe stypendia

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 820 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b) 820 euro – Szwajcaria i Wielka Brytania

b) 750 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM: W krajach określonych w definicjach pkt. 2 z wyłączeniem Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie. – pkt. 17

  1. Ryczałt na podróż dla studentów realizujących wymianę w krajach niestowarzyszonych z Programem (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii)- pkt. 20
  2. Studenci, którzy powtarzają etap studiów lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnieni do otrzymania stypendium Erasmus SMT- pkt. 6.6.

Pytania lub wątpliwości dot. długoterminowych praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068).