Skip to main content

Wybory

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dot. wyborów w 2024 roku

Wydziałowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że 

23 stycznia 2024 r. (wtorek) w sali 012a (biblioteka Wydziału Orientalistycznego, ul. Tyniecka 15/17) odbędą się następujące zebrania wyborcze:

  • o godz. 11:30 zebranie wyborcze pracowników będących doktorami habilitowanymi w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (2 osoby)
  • o godz. 13:00 zebranie wyborcze pracowników będących innymi nauczycielami akademickimi w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (4 osoby), przedstawicieli Kolegium Elektorów Wydziału Orientalistycznego (12 osób) i przedstawicieli Rady Wydziału Orientalistycznego (12 osób)
  • o godz. 14:30 zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (1 osoba), przedstawicieli Kolegium Elektorów Wydziału Orientalistycznego (1 osoba) i przedstawicieli Rady Wydziału Orientalistycznego (2 osoby).
  • o godz. 16:00 zebranie wyborcze pracowników będących profesorami i profesorami uczelni w celu wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego (5 osób).

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Izabela Will

Wybory do Senatu UW

Do dnia 4 marca 2044 roku należy zgłaszać kandydatów do Senatu, którzy będą wybierani przez Kolegium Elektorów UW. 

Osoby zainteresowane kandydowaniem powinny wypełnić następujące druki dostępne na stronie UKW (http://ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28): pisemną zgodę kandydata, oświadczenie kandydata, zgłoszenie kandydata i wykaz podpisów według wzoru. 

Kandydaci do Senatu składają dokumenty do Uczelnianej Komisji Wyborczej poprzez Biuro Rektoratu (Pałac Kazimierzowski, pok. 12) w godz. 8.00-16.00. Spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów UW zaplanowane jest na 19 marca 2024 r.

Zarówno samych kandydatów jak i osoby, które będą udzielały poparcia poprzez złożenie podpisu prosimy o zapoznanie się z trybem zgłaszania kandydatów opisanym w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6820/M.2024.11.UKW.19.pdf

Wybory członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z grupy profesorów i profesorów uczelni na Wydziale Orientalistycznym

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z grupy profesorów i profesorów uczelni na Wydziale Orientalistycznym odbędą się 11 kwietnia 2024 roku za pośrednictwem systemu Ankieter

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 4 marca 2024 roku należy zgłaszać kandydatów do Senatu. Kandydaci proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie głównym WO u p. Roberta Wąsa, członka Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

Kandydaci powinni wypełnić następujące druki dostępne na stronie UKW (http://ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28): pisemną zgodę kandydata, oświadczenie kandydata, zgłoszenie kandydata i wykaz podpisów według wzoru. 

Zarówno samych kandydatów jak i osoby, które będą udzielały poparcia poprzez złożenie podpisu prosimy o zapoznanie się z trybem zgłaszania kandydatów opisanym w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6820/M.2024.11.UKW.19.pdf

Terminarz czynności wyborczych związanych z wyborem Dziekana WO w kadencji 2024-2028

do 6 maja, godz. 10:00 – zgłaszanie kandydatów na Dziekana przez członków Kolegium Elektorów WO (każdy członek może zgłosić najwyżej dwóch kandydatów); zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy dr hab. Izabeli Will, Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej

8 maja – głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na Dziekana Wydziału.

22 maja – wybory Dziekana WO

Zarówno głosowanie indykacyjne jak i wybory dziekana odbędą się za pomocą systemu Ankieter. Członkowie Kolegium WO zostaną poinformowani o szczegółach mailowo.