Programy studiów

Studia prowadzone na Wydziale Orientalistycznym

PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne) 2019-2020

Kierunek studiów – orientalistyka

afrykanistyka

arabistyka

egiptologia

hebraistyka

indologia

iranistyka

japonistyka stacjonarna

japonistyka niestacjonarne

koreanistyka

kultura Wschodu Starożytnego

Mongolistyka i tybetologia

sinologia

studia wschodnie

turkologia

 

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne) 2019-2020

Kierunek studiów: orientalistyka

afrykanistyka

arabistyka

egiptologia

hebraistyka

indologia

iranistyka

japonistyka stacjonarna

japonistyka niestacjonarne

koreanistyka

kultura Wschodu Starożytnego

Mongolistyka i tybetologia

sinologia

studia wschodnie

turkologia

Program studiów II stopnia „Komunikacja międzykulturowa Azja i Afryka”


2018-2019

Studia I stopnia

Kierunek studiów: orientalistyka

afrykanistyka

arabistyka stacjonarna

arabistyka niestacjonarna

egiptologia

hebraistyka

indologia

iranistyka

japonistyka stacjonarna

japonistyka niestacjonarna

koreanistyka stacjonarna

koreanistyka niestacjonarna

asyriologia

hetytologia

mongolistyka i tybetologia

sinologia stacjonarna

sinologia niestacjonarna

turkologia

Studia II stopnia

Kierunek studiów: orientalistyka

afrykanistyka

arabistyka stacjonarna

egiptologia

hebraistyka

indologia

iranistyka

japonistyka stacjonarna

japonistyka niestacjonarna

koreanistyka stacjonarna

asyriologia

hetytologia

mongolistyka i tybetologia

sinologia stacjonarna

sinologia niestacjonarna

turkologia