Umowy cywilno-prawne

zlecenie_vs_dzielo

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

źródło: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jakie-sa-koszty-umowy-o-dzielo/


Wzory umów obowiązujące od 1 września 2020

(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

Kalkulator

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

 
UWAGA: Na umowach: w sekcji „reprezentowanym przez” wpisujemy dr hab. Józefa Pawłowskiego-prodziekana,

na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BP-015-0-343/2020 z 01-09-2020, zwanym dalej „Dającym Zlecenie”

Umowy do pobrania ze strony Kwestury http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-01.09.2020 – możliwe tylko po zalogowaniu się kontem CAS (jak do USOSa):

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa zlecenie zawierana z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
 
 
4. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 
5. Załącznik nr 3 do umowy zlecenia – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
6. Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnychRachunek do umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
 
 
9. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnychumowa zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
 
 
12. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13. Załącznik nr 3 do umowy zlecenia – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
14. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych Rachunek do umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
 
 
17. Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dziełozawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
18. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło – Protokół odbioru Dzieła.
 
19. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 
20. Załącznik nr 4 do umowy o dzieło  – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, którajest rezydentem Polski.
 
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, któranie jest rezydentem Polski.
 
 
24. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło – Protokół odbioru Dzieła.
 
25. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski.
 
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski.
 
26. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 
27. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Protokół przyjęcia Dzieła.
 
28. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Oświadczenie pracownika Uniwersytetu Warszawskiego.
 
29. Załącznik nr 4 do umowy o dzieło – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski.
 
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski.
 
 
31. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Protokół przyjęcia Dzieła.
 
32. Załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
33. Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
34. Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło na recenzjęw postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
 
35. Załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora – Protokół przyjęcia Dzieła.
 
36. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski.
 
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski.
 
 
37. Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
 
38. Załącznik nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Protokół przyjęcia Dzieła.
 
39. Załącznik nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
21. Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która jest rezydentem Polski.
 
22. Załącznik nr 5b do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawych – Rachunek do umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest rezydentem Polski.
 
 
40. Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawierana z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
 
41. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski.
 
42. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski.
 
43. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zawieranej z osobą niebędącą pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego  – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
44. Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 82 Rektora UW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.
 
45. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski.
 
46. Załącznik nr 1 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski.
 
47. Załącznik nr 2 do umowy zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 
 
 
 

 


ZUS

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW) 
Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe