Skip to main content

Orientalistyka – afrykanistyka

Studia stacjonarne, pierwszego stopnia w języku polskim i drugiego stopnia w języku angielskim.

Kierunek orientalistyka – afrykanistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hausa, suahili i amharskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej języków i kultur Afryki. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy wybranych krajach afrykańskich.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów wybranych kultur Afryki oraz zdobycie umiejętności posługiwania się co najmniej językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili). Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultur Afryki oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka amharskiego, hausa lub suahili.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – afrykanistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – afrykanistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz afrykańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – afrykanistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur i języków Afryki. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach i językach Afryki. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące wybranych kultur afrykańskich, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Afryką sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających języki oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z krajami afrykańskimi wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W ramach tegorocznej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Orientalistyka – afrykanistyka prowadzony jest nabór do grupy z językiem amharskim.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.afrykanistyka.uw.edu.pl