Skip to main content

Orientalistyka – koreanistyka

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz niestacjonarne pierwszego stopnia.

Kierunek orientalistyka – koreanistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku koreańskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – koreanistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej kultury i języka Korei. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w republice Korei.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury koreańskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem koreańskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultury koreańskiej oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka koreańskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – koreanistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – koreanistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz koreańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – koreanistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury koreańskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze koreańskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury koreańskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Koreą sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego kraju. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Koreą wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury koreańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – koreanistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zajęcia językowe i kulturowe realizowane w ramach studiów niestacjonarnych odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych od poniedziałku do piątku. Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.koreanistyka.orient.uw.edu.pl