ZARZĄDZENIE NR 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

Zarządzenie nr 82 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie umów cywilnoprawnych

>> Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) 

3. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) 

4. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)

5. RACHUNEK

6. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

8. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) 

9. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia) 

10. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) 

11. RACHUNEK

12.Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY ZLECENIA, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

13.Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

14.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)

15.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło)

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski 

18.Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

19.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)

20.Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

21.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

22.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERYSTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

23.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski 

24.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski

25.Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

26.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich)

27.Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH