Rada Dydaktyczna – uchwały

Uchwały Rady Dydaktycznej 2021

Uchwały podjęte przez Radę Dydaktyczną dotyczące spraw studenckich – obowiązujące od 01.10.2020 r.