Rada Dydaktyczna – uchwały

Uchwały ogólne - kadencja 2021/24

 

 


Kierunki – obowiązujące uchwały dla poszczególnych kierunków studiów