Rada Dydaktyczna – uchwały

Uchwały podjęte przez Radę Dydaktyczną dotyczące spraw studenckich – obowiązujące od 01.10.2020 r.