Skip to main content

Konferencje

Seminarium Afrykanistyczne „Przemiany tożsamości etnicznej studentów w Kenii a poczucie więzi z przyrodą”

Justyna Kępska, Tomasz Kępski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
prowadzenie: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
06.06.2024 (czwartek), g. 17:00
online: https://meet.google.com/qhw-hdad-fgh

Etniczność to poczucie odrębności, podzielania podobnej kultury, języka, solidarności grupowej oraz wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Można stwierdzić, że etniczność jest jednym z podstawowych czynników opisujących tożsamość człowieka w Afryce Wschodniej.  Zmiany tożsamości etnicznej wśród młodych ludzi zachodzą w sposób dynamiczny. Niegdyś kluczowymi wyznacznikami tożsamości etnicznej był język oraz rozmieszczenie terytorialne. Obecnie tożsamość etniczna jest silnie związana z interesami politycznymi i ekonomicznymi oraz postępującym procesem urbanizacji. W literaturze opisywanych jest wiele koncepcji, które badają bliskość człowieka z naturą i postawy indywidualne wobec przyrody. Niektóre  z nich rozpatrują  te  relacje  z  pozycji emocjonalnego  lub  poznawczego  aspektu. W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w ramach projektu doktorskiego pt. „Postawy młodzieży studenckiej w Kenii wobec środowiska przyrodniczego i ich uwarunkowania”, poczucie więzi z przyrodą zostało opisane przez dwa czynniki. Pierwszy z nich, łączność z przyrodą (Nature-bond), który określa niejawny lub jawny związek z przyrodą, oparty na historii, emocjach lub reprezentacji poznawczej. Drugi, więź z przyrodą (Conectedness to Nature), określa stopień, w jakim jednostki uwzględniają naturę jako część swojej tożsamości. Wstępne wyniki badań wskazują, że transformacja tej społeczności, przemiany tożsamości etnicznej studentów oraz zarzucanie tradycji i kultury etnicznej, nie przekłada się na stosunek do przyrody.

O autorach:

Justyna Kępska – absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada postawy wobec środowiska przyrodniczego wśród studentów w Kenii. Badania przyczynią się do rozpoznania zróżnicowania i wewnętrznej struktury tych postaw oraz zrozumienia ich związku z reprezentowanymi przez tę młodzież wartościami.

Tomasz Kępski – absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada  zakres oraz kierunek przemian społecznych i kulturowych, jakie dokonują się w grupie etnicznej Samburu w Kenii na skutek rozwoju gospodarczego kraju, a także rozpoznanie opinii przedstawicieli tejże społeczności na temat zachodzących zmian.

 • PLAKAT.pdf

„Bliski Wschód w komiksie: migracja” – 11 maja 2024, g. 19.00, w Najlepszej księgarni.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na sprowadzenie dziewczynki ze Strefy Gazy na leczenie do Polski.

W jaki sposób doświadczenia uchodźstwa i migracji znalazły swoją drogę do komiksu? Jak migranci i potomkowie migrantów z krajów Bliskiego Wschodu mówią o drodze, którą  przebyli oni i ich rodzice? A w końcu — czego możemy nauczyć się o polityce migracyjnej od twórczyń i twórców takich jak Marjane Satrapi czy Riad Sattouf? Już 11 maja Olga Wróbel zapyta o to dr Martę Widy-Behiesse i Karolinę Cieślik-Jakubiak, rzecz jasna w Najlepszej Księgarni. 

Spotkamy się jednak nie tylko po to, aby wspólnie porozmawiać o komiksach, ale też wesprzeć zbiórkę na rzecz ewakuacji i leczenia małej Sabah z Az-Zawajdy w Strefie Gazy. Ośmioletnia dziewczynka choruje na perlaka wrodzonego, który skutkuje postępującą utratą słuchu. Dzięki deklaracji dr. Rashada Abushammalha z siedleckiego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sabah otrzyma profesjonalną pomoc w Polsce, najpierw musi jednak bezpiecznie do niej dotrzeć wraz z mamą i braćmi. Więcej informacji na temat Sabah i celu zbiórki znajdziecie tutaj: https://4fund.com/npjb3w

Koszt biletu-cegiełki to 15 PLN. Prosimy o zabranie ze sobą gotówki. 

Na miejscu kupicie też komiksy o bliskowschodniej tematyce z 20% zniżką. 

Gościnie:

dr Marta Widy-Behiesse – arabistka, islamolożka z Wydziału Orientalistycznego UW. Prowadzi zajęcia dotyczące muzułmanów i muzułmanek w Europie Zachodniej, krajów Maghrebu, kultury popularnej i zagadnień równościowych. Popularyzatorka nauki, autorka wielu artykułów naukowych. Ostatnio ukazała się jej książka „Feministki muzułmańskie na Zachodzie” (Dialog 2021). Współtworzy Zakład Islamu Europejskiego i nowo powstałą Pracownię badań nad kulturą i sztuką Azji i Afryki WO UW.

Karolina Cieślik-Jakubiak — publicystka zajmująca się regionem Bliskiego Wschodu, redaktorka prowadząca bliskowschodniej serii Rahla w Wydawnictwie ArtRage. Pilnie śledzi przecięcia etniczności i popkultury, o czym czasem nawet pisze. Późna studentka Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wkrótce planuje wreszcie obronić się z lewicy rewolucyjnej w Iranie. 

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1173457103558377 

Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska

W najbliższy czwartek 21 marca o godz. 17.00 na Seminarium Afrykanistycznym dr Katarzyna Cytlak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi referat pt. „Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska”. 

Link do spotkania: https://meet.google.com/dgn-xjnb-nir

 • Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska – plakat [pdf]

Streszczenie: Katarzyna Cytlak, Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura Afro-Argentyńska i Afro-Brazylijska.
Odwołując się do peruwiańskiego socjologa Aníbala Quijano i jego „kolonialności władzy”- kluczowego pojęcia analitycznego podkreślającego utrzymywanie się wzorców z kolonialnej przeszłości, uchwyconych w latynoamerykańskich debatach nad kondycją postkolonialną, wykład postara się przedstawić procesy invisibilizacji kultur afrykańskich w Ameryce Południowej (w szczególności w Argentynie). Sztuka i kultura odnosząca się do afrykańskiego dziedzictwa będzie rozumiana jako forma oporu i wzmocnienia (empoderamniento) wobec homogenizujących i hegemonicznych dyskursów i praktyk. Wykład analizować będzie kulturową aktywność Espacio Malcolm w Buenos Aires i działalność artystyczną argentyńskiego fotografa Nicolása Parodiego, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Diafar (Stowarzyszenie Diaspory Afrykańskiej w Argentynie) poszukuje wypełnienia „estetycznej i wizualnej luki” w argentyńskiej świadomości kulturowej oraz dąży do wizualizacji śladów afrykańskiego i afro-argentyńskiego dziedzictwa w sztuce, kulturze i historii narodowej. Środowisko argentyńskie będzie skontrastowane z brazylijskim, gdzie afrykańskość nie stanowi przedmiotu wyparcia. Wykład będzie analizować prace artystyczne twórców rewindykujących poprzez sztukę swoje afrykańskie korzenie, jak Rosana Paulino, Flávio Cerqueira, Jaime Lauriano i Agnaldo Manoel dos Santos.

Karzyna Cytlak jest historyczką sztuki pracującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na kierunku Krytyka Sztuki), której badania koncentrują się na twórczości artystycznej w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych, widzianą z perspektywy transmodernistycznej i transnarodowej.  W 2012 roku uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Następnie odbyła staż podoktorski w Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín w Argentynie. Pracowała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín w Argentynie. Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Chicago) oraz Institut National d’Histoire de l’Art (Paryż). W 2018 i 2019 r. uczestniczyła w międzynarodowym programie CAA-Getty. Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos (Universidade Estadual de Campinas), Revista de História da Arte (University Nova de Lisboa) i Acta Academiae Artium Vilnensis.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

Dnia 23 lutego 2024 r. o godz.15.00 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 131, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

Tytuł rozprawy: Konfucjański ideał człowieka w narracji Hanjungnok (Pamiętnik spisany w smutku) autorstwa damy Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Romuald Huszcza, emerytowany profesor UW i UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

On 23 February 2024 at 3.00 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 131, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Anna Piwowarska.

Title of the dissertation: The Confucian Ideal of Man in Hanjungnok (A Memoir Written in Sorrow) by Lady Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Dissertation supervisor(s): dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Reviewers: prof. dr hab. Romuald Huszcza, professor emeritus UW, UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

                                               Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

                                               Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski

    Seminarium Afrykanistyczne „Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce”

    Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
    Katedra Języków i Kultur Afryki Wydz. Orient. UW
    Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

    zapraszają na
    Seminarium Afrykanistyczne

    Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce

    dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
    prowadzenie: dr Patryk Zając (KJiKA, WO UW)
    25.01.2024 (czwartek), g. 17:00
    Link do spotkania: meet.google.com/inm-zybr-xqw

    Seminarium Afrykanistyczne jest kontynuacją spotkań naukowych, które pod tą samą nazwą od 2010 roku odbywały się w Katedrze Języków i Kultur Afryki.

    WOJNA W UKRAINIE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W AFRYCE

    Od 24 lutego 2022 roku, jednym z głównych problemów międzynarodowego bezpieczeństwa jest wojna w Ukrainie.  Jej przebieg, wymiar, skutki, postrzegane i analizowane są wielopłaszczyznowo, zarówno w aspekcie militarnym, humanitarnym, politycznym, ekonomicznym jak i społecznym. Jednak najczęściej retoryka ta dotyczy konsekwencji dla wysokorozwiniętych państw europejskich, USA czy innych krajów globalnej Północy.

    Zdecydowanie rzadziej podejmuje się temat problemów jakie, w efekcie tej wojny, spadają na kraje rozwijające się w tym szczególnie państwa afrykańskie. Tymczasem to właśnie one, mimowolnie stają się ofiarą tej wojny. Rosja i Ukraina to producenci niespełna 30% światowej produkcji pszenicy. Federacja Rosyjska to też główny eksporter nawozów azotowych, potasowych i fosforowych niezbędnych do produkcji żywności. Znacznie ograniczona dystrybucja zbóż, wzrost cen energii czy wspomnianych nawozów powoduje, że państwa Afryki, zwłaszcza Subsaharyjskiej stoją przed okrutną perspektywą klęski głodu.

    Uwzględniając także trwającą na kontynencie eksplozję demograficzną i zmiany klimatyczne, Afryka nie jest w stanie sama zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego swoim mieszkańcom. Ponadto, gros środków, które miały być przeznaczone ze strony areny międzynarodowej na pomoc humanitarną i rozwojową Afryce, przekierowane zostało do Ukrainy i w regiony innych punktów zapalnych świata, co pogłębia jeszcze ten problem i sprawia, że koniecznym jest jego nagłaśnianie a przede wszystkim podejmowanie prób rozwiązania.  

    Prof. UG, dr Margot Stańczyk – Minkiewicz – doktor Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

    Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej eksploracji, to w szczególności kontynent afrykański, na którym od lat prowadzi badania naukowe i terenowe min. w takich krajach jak: Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sudan Pd., Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Maroko, Tunezja, Egipt. Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk – Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorism, globalization, Gdynia 2011 a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki.

    Jest prezesem gdańskiego oddziału PTG (Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego), członkinią kilku towarzystw naukowych, min.: PTNP (Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), PTafr (Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), PTSM (Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) a także jednym z redaktorów kilku Rad Programowych czasopism naukowych.

    PLAKAT [pdf]

    Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Papis-Wróblewskiej

    Dnia 20 grudnia 2023 r. o godz.15.00 w siedzibie dziekanatu głównego Wydziału Orientalistycznego: budynek Oficyny Pałacu Potockich, klatka E, I piętro, sala nr 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Karoliny Papis-Wróblewskiej

    Tytuł rozprawy: Bohaterki współczesnej powieści hindi a doświadczanie codzienności (na przykładzie twórczości Kryszny Sobti i Mryduli Garg)

    Promotor: prof. dr hab. Danuta Stasik

    Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Sudyka, UJ, dr hab. Monika Browarczyk, prof. ucz. UAM

    Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

    Język obrony: polski

                                                 Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

                                                   prof. dr hab. Witold Sadowski

    On 20 December 2023 at 3.00 pm at the headquarters of the main dean’s office of the Faculty of Oriental Studies: building of the Potocki Palace Outbuilding, staircase E, 1st floor, room no. 8, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Karolina Papis-Wróblewska.

    Title of the dissertation: Female Protagonists of the Contemporary Hindi Novel and the Experience of Everydayness (Based on the Works of Krishna Sobti and Mridula Garg)

    Dissertation supervisor(s): prof. dr hab. Danuta Stasik

    Reviewers: prof. dr hab. Lidia Sudyka, UJ, dr hab. Monika Browarczyk, prof. ucz. UAM

    Scientific discipline: Linguistics Studies

    Language of the defence: Polish

                                                                                                   Chair of The Academic Council of Literary Studies

                                                                                                        prof. dr hab. Witold Sadowski

    IV Międzynarodowa konferencja „Mongolia and the Mongols: Past and Present”

    W dn. 16-17.102023 odbywa się IV Międzynarodowa konferencja „Mongolia and the Mongols: Past and Present” współorganizowana przez Sekcję Mongolistyki i Tybetologii WO UW z Ministerstwem Edukacji i Nauki Mongolii oraz Ambasadą Mongolii w Polsce.Serdecznie zapraszamy na obrady do sali 308, w Starym BUWie oraz program kulturalny i atrakcje przygotowane przez Ambasadę pt. „Jurta mongolska na UW” na Kampusie Głównym UW.

    • IV Międzynarodowa konferencja „Mongolia and the Mongols: Past and Present” – PROGRAM [pdf]
    • Program_JURTA_MONGOLSKA_na_UW (updated).pdf

    The conference fee of 450 zloty (ca 100 EUR) can be paid by bank transfer or upon conference registration on October 15th, 2023.

    If you use a bank transfer to pay the fee please write MONG_CONF in the title of your payment:

    Bank account (in PLN): 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290
    Wydział Orientalistyczny
    Uniwersytet Warszawski
    Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
    BIC/SWIFT: BIGBPLPW
    (Bank address: Bank Millennium S.A. o/Warszawa,
    ul. Stanisława Żaryna 2a02-593 Warszawa)

    If possible please inform us by e-mail about your bank transfer. If you encounter any difficulties please do not hesitate to contact us by email.
    We kindly ask you to confirm your participation, and the title of the presentation, to write your arrival date, time, and flight/train number. We would like to facilitate your plans for staying in Warsaw and therefore we are attaching a list of recommended hotels.

    We are looking for your kind response

      Informacja o wystawie malarstwa chińskiego, którego honorowym patronem jest Wydział Orientalistyczny

      „Odbicia Piękna” to jedna z największych na świecie kolekcji chińskich obrazów na szkle z końca XIX i XX wieku. Kolekcja Mei Lin to ponad 100 obrazów, z których 75 zaprezentowanych zostanie w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie już 26 października 2023 r. Malarstwo na szkle znane jest w Chinach od XVII wieku, kiedy to na dwór cesarski docierali europejscy kupcy i dyplomaci, prezentując malarstwo nowego typu. Sztuka ta, początkowo przeznaczona dla wąskiego grona, zyskała dużą popularność w XVIII wieku. Obrazy z tego okresu często powstawały na rynek eksportowy i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów w Europie i Ameryce Północnej. XIX i XX w. to czas, gdy produkcja obrazów na szkle była bardziej lokalna. Artyści malowali obrazy o tematyce wypełnionej symbolami pomyślności i odniesieniami do literatury, co sprzedawano głównie na terenie Chin. Tematyka wystawy skupia się właśnie wokół wspomnianej lokalności. Dzięki uprzejmości właścicieli kolekcji Mei Lin, Haitang Mayer-Liem i Rupprechta Mayera, zaprezentowany zostanie zbiór obrazów z końca dynastii Qing i wczesnego okresu republikańskiego. Obrazy na szkle przedstawiają sceny z mitologii lub literatury popularnej, przedmioty przynoszące szczęście oraz portrety dzieci i kobiet. Dzieła te ukazują także sceny domowe i zmieniający się wizerunek Chinki żyjącej pod koniec okresu dynastycznego, wchodzącej w nowoczesność, charakteryzującą się nie tylko licznymi zmianami politycznymi, ale przede wszystkim zmianami społeczno-kulturowymi.

      ODBICIA PIĘKNA
      Chińskie malarstwo na szkle z kolekcji Mei Lin

      Wystawa czasowa
      27.10.2023 – 21.04.2024
      Ul. Solec 24, Warszawa

      The 12th International Conference: Mutliple Approaches to Oriental Studies

      Szanowni Państwo,

      w imieniu Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego

      serdecznie zapraszamy na konferencję

      The 12th International Conference: Mutliple Approaches to Oriental Studies
      w j. angielskim i j. polskim

      „Różne oblicza orientalistyki”

      organizowaną w dn. 20–21 listopada 2023 r. w Warszawie.

      Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do owocnej dyskusji i wymiany poglądów. Proponujemy wygłoszenie referatów po angielsku w dn. 20.11.23, a referatów po polsku w dn. 21.11.23.

      Prosimy o nadsyłanie streszczeń i formularzy rejestracyjnych na adres email: orient_konf@uw.edu.pl do dnia 08.11.23.

      • Registration form [doc]

      Informacja o akceptacji zostanie przekazana do 11.11.2023.

      Rejestracja rozpocznie się 3.11.2023. Prelegenci, których referaty zostaną zaakceptowane do prezentacji proszeni są o wpłacenie opłaty konferencyjnej od 12.11.23 w wysokości 200 PLN na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych i przerw kawowych.

      Prosimy o przelew bankowy z tytułem wpłaty 12ORIENT_KONF23:

      Konto bankowe w PLN: 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290

      Wydział Orientalistyczny – Uniwersytet Warszawski
      Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
      BIC/SWIFT: BIGBPLPW
      (Adres banku: Bank Millennium S.A. o/Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2a02-593 Warszawa)

      Prosimy o informację pocztą elektroniczną o dokonaniu przelewu: orient_konf@uw.edu.pl.

      Więcej szczegółów na temat programu zostanie przekazanych po 12.11.2023

      Z wyrazami szacunku,

      W imieniu Komitetu Organizacyjnego

      Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, prof. UW

      DZIEŃ KOREI – festiwal w Muzeum Azji i Pacyfiku

      7 października 2023, godz. 10:00-18:00

      Wydarzenie zostało objęte patronatem Zakładu Koreanistyki WO UW.

      WSTĘP: wolny

      Dzień Korei to jednodniowy festiwal w Muzeum Azji i Pacyfiku, podczas którego będzie można poznać kulturę Korei Południowej – zarówno tę współczesną, jak i tradycyjną. W programie imprezy znajdą się pokazy tańca, sztuk walki, jak i tradycyjnych gier, a także fascynujące prelekcje. Nie zabraknie ciekawych warsztatów dla rodzin oraz dorosłych. Na koniec festiwalu będzie można zrelaksować się w trakcie projekcji filmu.

      Przez cały czas trwania Dnia Korei będą dostępne różnorodne stoiska o bogatym asortymencie, które z pewnością usatysfakcjonuje każdego entuzjastę zarówno koreańskich kulinariów czy rękodzieła, jak i fanów k-popu i k-dram.

      Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2lVqGS7qN

      Link do wydarzenia na stronie Muzeum: https://www.muzeumazji.pl/wydarzenia/dzien-korei/


      PROGRAM:

      10:30 – 11:30 sala edukacyjna
      TRADYCYJNE GRY KOREAŃSKIE – warsztaty rodzinne | Centrum Kultury Koreańskiej
      Warsztaty dla dzieci w wieku od 6 lat wraz z opieką.
      Darmowe wejściówki (i dla dziecka i dla opiekuna) do odbioru online: https://tinyurl.com/mtdf2csa

      11:00 – 11:40 sala konferencyjna
      NA UNGYU – prekursor koreańskiej sztuki filmowej | prelekcja Anny Piwowarskiej

      11:40 – 12:00 hol główny
      STRZAŁĄ DO CELU – otwarte warsztaty tradycyjnej gry Tuho | Tomasz Madej MAiP

      12:00 – 12:40 sala konferencyjna
      POWRÓT DO KORZENI – o przygotowaniu potraw w XVII-wiecznym domostwie koreańskim | prelekcja dr Kamili Kozioł

      12:30 – 13:30 sala edukacyjna
      ODKRYJ KOREAŃSKIE TRADYCJE – ślubna latarenka i królewska czapka | Centrum Kultury Koreańskiej
      Bilet: 25 zł, zakup tutaj: https://tinyurl.com/5e9azbcy
      Warsztaty dla osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.

      12:40 – 13:00 hol główny
      KPOP – pokaz taneczny | grupa Daver Up

      13:00 – 13:40 sala konferencyjna
      KIMCHI – co powinniśmy wiedzieć o najsłynniejszych kiszonkach świata | prelekcja OZI.KIMCHI

      14:00 – 14:40 sala konferencyjna
      TRADYCYJNE MASKI KOREAŃSKIE – kulturowe znaczenie szpetoty | prelekcja dr hab. Ewy Rynarzewskiej

      14:40 – 15:00 hol główny
      KPOP – pokaz taneczny | grupa Daver Up

      14:30 – 15:30 sala edukacyjna
      ODKRYJ KOREAŃSKIE TRADYCJE – ślubna latarenka i królewska czapka | Centrum Kultury Koreańskiej
      Bilet: 25 zł, zakup tutaj: https://tinyurl.com/4h2k255x
      Warsztaty dla osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia.

      15:00 – 15:40 sala konferencyjna
      PIERWSI POLACY W KOREI | prelekcja dr Anny Diniejko-Wąs

      16:00 – 16:20 hol główny
      TAEKWONDO – pokaz sztuk walki | Akademia Jaguar

      16:30 – 19:00 sala konferencyjna
      Projekcja filmu „Podejrzana” (2022, reż. Park Chanwook)
      Bilety: 15 zł normalny, 10 zł ulgowy, zakup tutaj: https://tinyurl.com/Podejrzana
      Film będzie wyświetlany z polskimi napisami.
      Czas trwania: 138 minut.
      Liczba miejsc ograniczona. Miejsca nienumerowane.

      Patronaty:
      Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie
      Zakład Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

      Wstęp na pokazy i prelekcje bezpłatny.
      Warsztaty i pokaz filmowy płatne.

      Koszt wejścia na wystawy muzeum płatny osobno (ulgowy 9 zł, normalny 15 zł).

      Dzień Korei MAiP 07-10-2023 - plakatDzień Korei MAiP 07-10-2023 – plakat

      Brief write-up on the visit of the Rajasthan Folk Group led by Ms. Shamla Kalbelia to Poland for Republic Day celebrations

      Rajasthan Folk GroupA Rajasthan folk dance and music troupe will visit Poland in January 2023 for the Republic Day celebrations being organized by the Embassy of India, Warsaw on 26 January 2023. The folk group led by Ms. Shamla Kalbelia Sapera will present Kalbelia dance, which is the dance typical of the desert tribes of Rajasthan at different well-known venues in Poland, including Warsaw, Krakow and Wroclaw from 25-29 January 2023. The folk group will also present Ghoomar dance, Bhawai dance and Chari dance which are folk dances of Rajasthan. The traditional song and dance skills of the Kalbelia dance and other folk dances have been passed on by Rajasthan desert tribe members from generation to generation. The visit and performances of the Rajasthan Folk Group are a part of the ongoing celebrations of the 75 years of Indian Independence (Lat Niepodległości Indii) in Poland.

      The Kalbelia dance troupe is a 8-member folk troupe with four female dancers and four male musicians who will play folk music on a variety of Indian musical instruments. Ms Shamla Kalbelia, who is the lead dancer of the group, has been performing on this folk dance since her childhood. Till date, the group has performed in 18 countries in different continents across the globe including Japan, China, South Korea, Switzerland, Germany, Spain, South Africa, Uganda, Kazakhstan and the United Arab Emirates.